Nye lokal regler:

Nye lokale regler er distribuert per 01.04.19 etter anbefalte retningslinjer fra NGF.

Per april 2020 gjelder også NGF’s regler ifm. Korona som en del av våre lokale regler.

De er hengt opp på vindu i Klubbhuset, det ligger noen kopier i Klubbhuset samt at de er hengt opp på informasjonstavlen på Tee 1.

De vil – av forståelige grunner – ikke bli gjengitt på det nye Scorekortet.

Link finnes nedenfor.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL er vanlig GENERELL STRAFF
Matchspill: Tap av hull – Slagspill: 2 straffeslag.

For ordens skyld er dette generelle retningslinjer som NGF har gitt for at de lokale reglene skal være likest mulig i alle klubber.