Nye lokal regler:

Nye lokale regler er distribuert per 01.04.19 etter anbefalte retningslinjer fra NGF.

De er hengt opp på vindu i Klubbhuset, det ligger noen kopier i Klubbhuset  samt at de er hengt opp på informasjonstavlen på Tee 1.

De vil – av forståelige grunner – ikke bli gjengitt på det nye Scorekortet.

Link finnes nedenfor.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL er vanlig GENERELL STRAFF
Matchspill: Tap av hull – Slagspill: 2 straffeslag.

For ordens skyld er dette generelle retningslinjer som NGF har gitt for at de lokale reglene skal være likest mulig i alle klubber.