204599

Iht. turneringsreglene skal Torsdagsmedal skal være den første runden en spiller den dagen, men etter spørsmål gjør vi oppmerksom på at det aksepteres at en først spiller 3-Club turneringen på Kristi Himmelfartsdag og deretter Torsdagsmedal.
Mao. ingen grunn til ikke å spille også 3-Club’en – heller det motsatte, så meld deg på.

 

Turneringsbestemmelser for Jæren Golfklubb

 • Golfreglene, regler for etikette
 • Handicapbestemmelsene
 • Lokale regler
 1. Møt frem i god tid før start.
 2. Spilleren er selv ansvarlig for korrekt utfylt scorekort, og for å levere dette til turneringsledelsen etter konkurransen. Feil utfylt scorekort fører til diskvalifikasjon fra turneringen.
 3. Uteblivelse fra en turnering uten gyldig grunn vil bli straffet med karantene, en turnering ved første gangs forseelse. To turneringer ved andre gangs forseelse og resten av sesongen ved tredje gangs forseelse.
 4. Startkontigent for turnering vil bli avkrevd ved uteblivelse uten gyldig grunn.
 5. Turneringskomitéen fastsetter regler og bestemmelser for den aktuelle turnering.
 6. Etter påmeldelser godtas ikke. Ved fremmøte på spilledagen kan plasser som har blitt ledig fylles opp.
 7. Vær alltid hyggelig og hjelpsom mot motspillere/medspillere.
 8. Ved påmelding til turneringer aksepterer jeg disse reglene