Turneringsvirksomheten i en klubb bidrar til et godt miljø. Medlemmene blir bedre kjent
med hverandre, noe som skaper trivsel og hygge for alle. Turneringskomiteen har en viktig
oppgave i å lage et attraktivt og variert turneringsprogram som tilfredsstiller både de dyktige
spillerne og nybegynnerne. Det finnes en rekke spilleformer å velge mellom.
Les mer her