HUSK greengaffel ved spill på banen!

  • Som på alle andre golfbaner, er det også PÅBUDT med greengaffel på Jæren.
  • Det er beklageligvis altfor mange nedslagsmerker på greenene, og vi må be alle om å minne hverandre på om nødvendigheten med bruken av greengaffel.
  • Det vil med jevne mellomrom utføres kontroller av en Marshall, og ved mangel av greengaffel, kan det nektes for videre spill på banen.
  • Husk også at medlemskortet skal altid være med på runden, og registrering/bekreftelse på golfbox SKAL utføres i klubbhuset ved ankomst.

Vi har en flott golfbane på Grødei og mange som står på for at den skal fremstå attraktiv både for medlemmer og våre gjester.

Vi bør alle vise omtanke for banen og minne hverandre på dette (si ifra) så slipper vi masse omsorg av banen i etterkant.

  • Når graset repareres først etter 10 minutter eller senere tar det 15 dager for å lege skaden.
  • Når graset repareres innen 5 minutter tar det 24 timer for å lege skaden.

Greengaffel

  • Stikk greengaffel  ned ved kanten av nedslagsmerket.
  • Nedslagsmerket lukkes ved forsiktig vridning.
  • IKKE løft opp midten av nedslagsmerket.
  • Jevn til overflaten med køllen eller foten. Du er ferdig når overflaten kan puttes på.

Og bruk ’snusfornuft’ også på på banen. La oss slippe snusposer og sneip

205847

205849