Fra og med dagens dato har vi vintertee på Jæren.

Dersom du skal registrere din score i Golfbox legger du inn utslag 49.