Vintertee / Vintergreener:
Fra dags dato slår vi ut fra vintertee.

Vintergreenene er også klare, men så lenge det ikke er frost vil vi fortsatt bruke de vanlige greenene.
Flaggene vil vise hvor en skal spille.
Unntaket kan være første flight om morgenen.
Da gjelder frostregelen.

Det er også en fordel om dere ikke bruker jern på vintergreenene, da blir de bedre når vi kun har de å spille på.