Vintertee:
Fra dags dato slår vi ut fra vintertee.

Vintergreen – så lenge det ikke er frost vil vi fortsatt bruke de vanlige greenene.
Unntaket kan være første flight om morgenen.
Da gjelder frostregelen.

Søppelbøttene tas og snart inn, og vi oppfordrer alle til å ta med seg søppelet tilbake til klubbhuset og kaste det der.