Vi har nå vintergreener og vinterteer på Jæren.

For å få best mulig greener til neste sesong har banekomiteen besluttet å ha vintergreener fremover nå uten unntak.