Det finnes mange organisasjoner/stiftelser som jobber for å bedre driften av frivillige lag og organisasjoner. Med fokus på bla. helse, aktivitet og verdiskapning på tvers av grupper.

Sparebankstiftinga Time og Hå er en av disse. Vi er igjen blitt tildelt midler fra denne stiftelsen, denne gang til hjertestarter. Hurra!

Vi er takknemlige og ønsker sammen med stiftelsen å sette liv og helse i fokus! Det vil og bli holdt kurs i førstehjelp, dato for dette kommer.

Takk!