Banekomiteen har laget en egen green som skal brukes til chipping. Den ligger plassert mellom Putting-banen og korthullsbanen. Og den er helt klar til bruk 🙂

All chipping skal foregå her og ikke på Putting-banen. Skilt kommer om ikke lenge.

Velkommen til chipping på vår flotte «Chipping-green».