Første byggetrinn av banetoalettet er i gang 🙂

Vi har gravd ut, og fundamenteringen er i full gang. Gode folk stilte på dugnad tirsdag 7.april, og la på plass blokker til støping.

Håper at folk stiller på dugnad også i videre byggetrinn, da det trengs en del håndlangere og andre bidragsytere.

Dette er stas!