I dag har vi sendt ut mail til de som leier golfskaf, med betalingsinformasjon for 2020.

Har du skap men ikke mottatt mail, ta kontakt med Mona på post@jgk.no eller tlf. 46660094