«Kundeundersøkelse» Torsdagsmedal 2015:

Vi fikk inn 3 hovedforslag til endringer på vår forespørsel:
1. Flere spilledager
2. Flere konkurranseklasser
3. 18 hulls konkurranse for de i kategori 1 og 2 (<11,5

1. Komiteen har besluttet at vi holder fast ved 1 spilledag.
2. Flere konkurranseklasser medfører uforholdsmessig mye ekstra og vanskelig administrasjon, i tillegg til at premiene vil bli mindre interessante.
Vi innser at Eclectic kun kan vinnes av et fåtall og reduserer derfor premieandel der til fordel for månedskonkurransen – som alle kan vinne.
Eclectic blir for de fleste av oss mer en mulighet til å se hva vi kan oppnå på den superduper perfekte dag – i tillegg til at det gir oss en mulighet til å konkurrere med  ”naboen”/kompisen og hente ikke rent lite ære og berømmelse der.
3. Vi er enige i at de i kategori 1 og 2 må få flere muligheter til å justere sitt HCP, derfor blir Medal en offisiell 18 hulls konkurranse – om enn med begenset premiering.

 

NYTT i 2015!!!!

Hovedkonkurransen er som tidligere 9 hulls slagspill, men nå kan HCP kategori 1-2 i tillegg spille en 18 hulls slagsspillkonkurranse.
Beste brutto runde over 18 hull blir premiert som ”Årets Medalistrunde”.

I tillegg formaliseres ”Årets Medalist” – dvs. den som sanker flest rankingpoeng i løpet av hver spilleuke i Medalsesongen.

 

Regler for Torsdagsmedal 2015:


Spilleperiode
: torsdager fra 09.04 – 22.10.


Generelt

Medal er en 4-delt konkurranse:
1. Beste enkeltrunde per måned i de respektive klasser.
2. Eclectic – sesongens beste score per hull i for den enkelte i både dame- og herreklassen (de 9 første hullene)

  1. Årets Medalist – flest rankingpoeng fra den ukentlige resultatlisten gjennom hele sesongen. Rankingen per 13.08.15 teller i uttaket for Jæren GK’s lag til JærCup (Ryder Cup) mot Solastranden på Jæren xx.xx.xx
    4. Beste brutto runde over 18 hull blir premiert som ”Årets Medalistrunde”.

 

Klasser:

Medal spilles i 2 klasser:

Klasse A. Laveste netto score Slagspill for Hcp 18,0 og lavere.
Spilles fra:
Herrer – hvit tee
Damer – gul tee
Klasse B. Laveste Netto score Slaggolf *) for Hcp 18,1 og høyere.
Spilles fra:
Herrer – gul tee
Damer – rød tee

 

*) Slaggolf – dvs. max. Score er hullets par + 5 slag (Par 3 = 8, par 4 = 9 og par 5 = 10)

Ved lik score rangeres den først som har spilt flest runder altså ikke HCP.   Er det fortsatt likt deles premien.

Både Medal og Eclectic registreres i Golfbox og resultatene finnes under ”Order of Merit”.

 

De første 9 hull teller i hovedkonkurransen

 

Hvem, hva, hvor og hvordan

  • Minimum ‘Veien til Golf’ for å delta, men en spiller med max. 36,0 i Hcp.
  • En kan spille hele dagen, men det er den FØRSTE runden den dagen som gjelder og en må selvsagt ha markør.
  • Alle må melde seg på turneringen i Golfbox hver uke (inntil kl.21:00), som for alle andre turneringer. De i HCP kategori 1 og 2 som vil spille 18 hull, må melde seg på i begge turneringene (9 og 18 hull)

Manglende påmelding betyr at en ikke deltar og at score ikke blir registrert.

  • Alle skal i tillegg registrere seg i Turneringsboka i Proshopen/Klubbhuset og betale startkontingenten på 50 kr. før runden starter
  • Alle hull må være spilt etter handicapreglene for å telle med i konkurransene.

Scorekort leveres i Proshopen eller i postkassen samme dag.
Det må være tydelig og korrekt utfylt med score på hvert hull, inklusiv signatur fra både spiller og markør.
Du kan mao. ikke bare komme med et scorekort som bare viser score på et par hull for Eclecticen sin del, det medfører diskvalifisering i begge turneringene den uka.
Eclectic oppdateres automatisk, men fortsatt er det dessverre bare totalscoren som vises. Vi er lovet og lovet og lovet…..

  • En kan velge å ikke levere inn scorekortet og vil da få runden registrert som ”No Return”, men det får ingen konsekvenser ut over at HCP blir justert opp.

Men vi oppfordrer alle til å ”stå ved ” sin prestasjon og levere inn.

Komiteen registrerer scoren i Golfbox – normalt neste dag.

Vi minner generelt om at NGF’s regler, inklusive HCP- og Turneringsreglene, gjelder for konkurransen.


Premier:

Startavgiften går i sin helhet til premier, hvorav 10 % settes av til Eclectic gjennom hele sesongen.

Pokal for ”Årets Medalist” og ”Årets Medalistrunde”.
Premiebeløpet i både Medal og Eclectic fordeles etter antall spillere i hver klasse, men slik at Dameklassen i Eclectic får min. 20% av det totale Eclectic premiebeløpet.

I Medal er det 3 premier i hver klasse hver måned.
Fordeling: 1 premie 50 %, 2 premie 30% og 3.premie 20%

 

I Eclectic er det også 3 premier i hver klasse.
Fordeling: 1 plass 50 %, 2 plass 30 %, 3 plass 20%