Vi har nå stukket/luftet alle fairwayer, dette vil forhåpentlig hjelpe både på vekst og drenering.

Noen plasser vil også fairway bli dresset.

Sjekk oppslag angående ballplassering på fairway.

Stikking fairway-1