Først av alt et riktig Godt Nyttår.
Så kan vi melde til alle at det «står til liv» og at vi er i gang med vinterarbeid.
I går var sommergreenene riktig så OK og det er de som har spilt både 21 og 24 poeng (ikke HCP tellende), så det går an å spille😀.
Første prioritet er å se på drenering, både på hovedbanen og drivingrangen.
Johnny er i gang og har grøftet noe begge plasser (se bilder).
I går gikk vi en runde på banen for å kartlegge eksisterende grøfter og se på videre arbeid. All tilgjengelig erfaring (og avansert teknikk) ble benyttet.😉