Så har banekomiteen hatt sitt første møte for året og satt sine prioriteringer.

De har lyttet til innspill fra blant annet medlemsundersøkelsen og vi er ganske sikre på at dere både vil se og erfare forbedringer ut over i sesongen.
Mandag startet de med å klippe og sande greenene og i dag har de merket opp hvor de ønsker vi skal gå med trallene.
Sistnevnte for  å få bedre fore-greener ut over i sesongen.

Håper derfor at DU tar disse merkene ad notam samt reparerer dine nedslagsmerker.
Enkle grep vi alle kan bidra med for å høyne kvalitet på banen.

Takk.