Sponsorsalget har gått rimelig greit – også etter at hullsponsorene var på plass og har nå passert 90 % av budsjett.  Vi har blitt møtt med mye positivitet i et tøft marked.  Noen har av naturlige grunner måtte gå ned, mens andre har sett muligheter og økt sitt engasjement.  I tillegg har vi fått inn noen nye gode samarbeidspartnere.

Vi vil nå få oppdatere sponsortavlen – både den ved klubbhuset og på hjemmesidene – slik at dere alle ser hvem våre støttespillere er.  Vi sier bare «støtt en venn som støtter oss/deg» og håper våre medlemmer er seg bevisst hvor de handler.

Men dette betyr selvsagt ikke at vi er «ferdigsolgte».  Ser du at det mangler noen du mener burde vært på vår sponsortavle,  gi oss et tips enten på mob. 95108222 eller post@jgk.no, så tar vi kontakt.

Det vi kan love er at jo bedre økonomi vi får, jo raskere skal vi klare å få realisert våre utviklingsplaner for både bane og anlegget i sin helhet – til beste for oss alle.

Styret