Golfbanen er stengt frem til 13. april grunnet koronaviruset.

Norges Golfforbund anbefaler nå at det på grunn av koronaviruset ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på hverken bane eller driving fram til og med 13. april.

Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere og/eller ansatte eller andre som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle omkring oss og at golfen skal være med å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger som er fattet av overordnede myndigheter.

Hele anlegget stenges.

Vi håper for forståelse for at vi her følger NGFs og NIFs anbefaling.