Vi var så heldige å få besøk av Klinikk for Alle på Regelkvelden vi hadde på Bryne Kro & Hotell onsdag 10.april. De som deltok denne kvelden fikk masse nyttig informasjon både i forhold til forebygging av skader og ulike øvelser som kan styrke utsatte områder ifm utøvelsen av golfsporten.

Vi ble gjort oppmerksomme på nettsiden www.skadefri.no

Skadefri er et prosjekt underlagt Senter for idrettsskadeforskning. Vi på Senter for idrettsskadeforskning har som formål om å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak. Skadefri er laget for å gjøre kunnskapen om idrettsskader og deres forebygging lett tilgjengelig.

Dette er en veldig nyttig portal med masse gode tips og øvelser som det kan være lurt å merke seg.

Sjekk her:
http://skadefri.no/idretter/golf/