Til alle seniorer:
Vi skal spille følgende 4 lagmatcher mot lokale klubber i høst:

17.08 JGK – Egersund
26.08 JGK – Stavanger
07.09 Ogna – JG

xx.xx Sola – JGK

Interesserte bes melde seg på enten mob. 95108222, på Mail: post@jgk.no eller på oppslaget på tavlen i klubbhuset.

Alle kamper starter kl. 10:00 og spilles over 18 hull.