224290

4-balls scrambleturnering – Jæren GK
Denne turneringen er til minne om Tom Selheim som døde brått november 2011 bare 40 år gammel. Rett før sin bortgang var Tom i gang med å planlegge et stort veldedighetsarrangement inkludert golf til inntekt for Kreftomsorg i Rogaland (KOR).

Tom Selheim hadde mange venner i Jæren Golfklubb og minneturneringen blir arrangert lørdag 15. j