Alle bør sjekke om de har riktig personlig profil i golfbox

De som ikke har riktige personlige opplysninger må rette opp dette
Gjelder spesielt adresse, telefon og mail.

endre profil

De som ikke gjør dette vil gå glipp av mye viktig informasjon.