tralleoppmerkingKk

Det er nå merket opp foran hver green hvor spillerne har lov å gå med trallene.

Vennligst respekter dette, da blir banen så mye finere.