Regelspørsmål:
Vi har mottatt 2 spørsmål i det siste hvor svaret trolig har interesse for flere enn spørsmålsstillerne.

1 – «Iht. The R&A Course Marking 1 – Rule 33-2 kan det se ut som OB pinnene på hull 8 på JGK ikke er lovlige, kan de fjernes?»

Regelen sier: «In addition, it may be necessary to establish boundaries between two holes to maintain the character of a hole or to protect players on the adjacent fairway. In these cases, it is important to consider where the boundary starts and finishes so that there is no doubt where it begins and ends……
Lastly, it is not permissible to make an area out of bounds only for certain strokes at a given hole, for example, a stroke from the teeing ground.»

Vår tolkning er nå sjekket med NGF og vår merking er iht. reglene.
Siste ledd henspeiler til at de hvite pinnene ikke kan gjelde for utslaget alene, men også må gjelde for slag nr. 2, 3 og så videre.

2 – «Er det riktig å regulere Handicap ifm. «Frokostgolf» (Fourball)?»

Det ble gjort for noen som hadde svært gode scorer nå sist tirsdag, men det er feil og vil bli korrigert.

EGA Handicap System sier:

Handicaptellende runde
Kun individuelt slagspill med fullt spillehandicap (100 %) er handicaptellende.
* Spillere i kategori 2 – 6 (4,5 – 54) kan spille 9 eller 18 hull handicaptellende selskaps- eller turneringsrunder.

Ikke handicaptellende spilleformer
Alle typer av spilleformer hvor spilleren er partner med andre spillere, for eksempel four-ball, foursome, greensome, scramble etc. er ikke handicaptellende runder.
Individuelt slagspill med redusert spillehandicap er heller ikke tellende.
Mottoet må derfor være – spør i vei.
Ingen kan alt, men sammen kan vi finne ut av det og bli mer «opplyste».