Referat, styremøte i Jæren Golfklubb

Tid: 14.04.15 kl. 18.00
Sted: Grunn-Service sine lokaler i Vardheivegen 52

 

Deltakere: JS, HHK, KK, KG, LS, MB, HLH, JR                             Fra adm.: EB

Forfall:

Referent: Jarle

SAKSLISTE

 

10/15 Godkjenning av referat

Signere referat fra 10 mars 2015: Signert og godkjent.

 

11/15: Konstituere komiteer

 • Bane: Livar Skrettingland, Einar Otto, Terje Frøyland, Jostein Undheim og Hans Bore
 • Arrangement: Mildrid Bore, Eva Owen, Bjørg Risanger, Gry Maråk, Jan Refsnes og Anne Salte
 • Marked: Kjartan Kristjansson, Jarle Søiland
 • Prosjekt: Karl Gundersen, Eva Owen og ………………………………..
  • Hederstegn: Bodil Kjær Nicolaysen og Leidulf Prestegård
  • Disiplinær: Reidar Skurve og ……………………………………..
  • Ni nye hull: Einar Otto, Kjell Torvund og Jone Pollestad
  • GGG: ………….. ………….. , Leidulf Prestegård, Nils Bakker og Elisabeth Olsen
  • Medlem:
 • Turnering: Hans Hermann Kristensen, Jan Terje Strand, Rune Vognsen, Stian Wærsland, Stian Nedrebø og Carl Aasland Jerstad
 • Sport: Hanne Lise Hagman, Olav Madland, Martin Lindhjem, Berit Pollestad Sele og Jackob Buff,
  • HCP: Karl Gundersen, Olav Gilje og Olaug Seland

 

Alle medlemer av komiteer ble konstituert. Det mangler fortsatt 3 medlemmer, disse er klare til neste møte.

 

 

12/15: Statusrapport fra administrasjonen

 • oppdatering på HMS: Redningsbøye hull 6 har løsnet, ordnes asap.
 • sponsor, prospektliste: Mangler ca. 100.000,- på budsjett, ikke alle vi er i dialog med som har meldt tilbake/signert enda. Egil tar kontakt med minst 5 potensielle nye fra prospekt lista før neste møte.
 • Regnskap: I henhold til budsjett, detaljert regnskap ettesendes styret.
 • nye/utmeldte medlemmer: 7 nye medlemmer hittil i år.

 

13/15: Eventuelt      

 • Fotballgolf og frisbeegolf på treningsbanen: Egil følger opp.
 • Køller til kurs og trening: Karl fikser opp og melder hva vi mangler
 • Dropbox: flyttes til neste møte.

 

04/15: Gjøremålsliste/Årshjul

 • Oversikt over saker/prosjekt som er under arbeid: gjennomgått og oppdatert.
 • (Årshjul vedlagt i eget ark) ved Karl

 

40/14 Salgsstrategi 2015

 • Status, forslag til løsning: I første omgang ser vi etter riktige person som kan selge arrangementer.

 

14/15 Statusrapport fra komitéene

 

Livar Skrettingland – Bane

 

Hanne Lise Hagman – Sport

 

Karl Gundersen – Prosjekt

 

Hans Hermann Kristensen – Turnering

 

Mildrid Bore og Kjartan – Arrangement / Marked

 

                                                                                                                                                             Møtet hevet 21:43