Referat, styremøte i Jæren Golfklubb

Tid: 12.10.15 kl. 18.00
Sted: Vardheivegen 52

Deltakere: JS, HLH, HHK, KK, LS, KG                             Fra adm.: EB

Forfall: EB, MB, JR

Referent: Jarle

SAKSLISTE

 

 30/15 Godkjenning av referat

 • Signere referat fra 8 september 2015: Signert godkjent

31/15 Statusrapport fra administrasjonen: Ingen informasjon mottatt

 • oppdatering på HMS:
 • sponsor, prospektliste:
 • regnskap:
 • nye/utmeldte medlemmer:

32/15 Hvordan vi kan/skal/bør drifte klubben videre de neste årene

 • Framtidsutsikter, tanker og ideer ble diskutert, jobbes videre med.

33/15 Eventuelt

 • Gjennomgang årsmøteaktiviteter 2015-2016: Lager felles oppsett neste møte.
 • Brønøysundregistrene: Fortsatt ikke oppdatert.
 • Høringsutkast NGF: Ingen kommentarer, for øvrig mye nyttig og spennende her. Styret ble oppfordret til å lese denne og bruke den som hjelpemiddel i planleggingen av 2016 sesongen.

 34/15 Statusrapport fra komitéene

 Livar Skrettingland – Bane

 • Ingen referat innsendt

Hanne Lise Hagman – Sport

 • Ingen referat innsendt

Karl Gundersen – Prosjekt

 • Siste Helgrønn utgår, det blir for fort mørkt
 • Behov for 1 golf-fadder innmeldt etter siste kurs, foreslår omlegging til neste år. Ref. spørsmål i medlemsundersøkelsen
 • GGG Open på Mørk GK regnet bort, nå prøver vi med Jæren GGG Open på Bærheim tirsdag 06.10 som «kompensasjon» – sammen med Ogna.
 • Ingen aktivitet i Hederstegnkomite eller Disiplinærkomite.
 • HCP-komite har hatt korrespondanse med NGF om regulering av HCP over/under 11,4
 • Har formidlet forslag til forbedringer i Golfbox (spillerbilder, legge inn selskapsrunder for lav HCP)
 • Diverse journalist aktiviteter på hjemmeside/Facebook

 Hans Hermann Kristensen – Turnering

 • Ingen referat innsendt

 Mildrid Bore og Kjartan – Arrangement / Marked

 • Møte i markedskomite avholdt                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                             Møtet hevet 20:30