Referat, styremøte i Jæren Golfklubb

Tid: 12.01.15 kl. 18.00
Sted: Total Betong sine lokaler i Nordlysvegen 1

 

Deltakere: JS, HHK, KK, HLH, KG, RS, TØ                                               Fra adm.: EB

Forfall:

Referent: Jarle

SAKSLISTE

 

01/15 Godkjenning av referat

Signere referat fra 8. desember 2014: Signert og godkjent.

 

02/15: Statusrapport fra administrasjonen

 • oppdatering på HMS: Revisjon i desember, noen oppdateringer.
 • sponsor, prospektliste: Godt i gang med arbeidet, mange positive tilbakemeldinger.
 • Regnskap: Resultat opp mot budsjettert.
 • nye medlemmer: Videreføres.
 • Fremlegge budsjett: Gjennomgått og godkjent.

 

03/15: Eventuelt      

 • Gjennomgang årsmøteaktiviteter: Gjennomgått og oppdatert.
 • Avtalegiro bedrift?: Besluttet å foreslå fjerning av dette på årsmøtet.
 • Treningskort og range kort til ikke medlemmer?: Besluttet å tilby dette, men dog til dobbel pris.

 

04/15: Gjøremålsliste/Årshjul

 • Oversikt over saker/prosjekt som er under arbeid: Gjennomgått og oppdatert.

 

40/14 Salgsstrategi 2014-2015

 • Status, forslag til løsning: Jobbes videre med.
 • Vurdere tilnærmet opplegg som Tennisklubben kjørte: Besluttet å lage en variant.

 

05/15 Statusrapport fra komitéene

 

Reidar Skurve – Bane

 • Status takoverbygg range v/Jarle og Egil

 

Hanne Lise Hagmann – Sport

 

Karl Gundersen – Prosjekt

Kandidater til Årets Hederspris diskutert

 

Hans Hermann Kristensen – Turnering

 

Torhild og Kjartan – Arrangement / Marked

 • Status ny hjemmeside: Ferdigstilles og går live 09.02.2015, opplæring gis i styremøtet 09.02.2015

 

Møtet hevet 20:37