Referat, styremøte i Jæren Golfklubb

Tid: 10.03.15 kl. 18.00
Sted: Total Betong sine lokaler i Nordlysvegen 1

 

Deltakere: JS, HHK, KK, KG, LS, MB                                            Fra adm.: EB

Forfall: HLH

Referent: Jarle

SAKSLISTE

 

10/15 Godkjenning av referat

Signere referat fra 9. februar 2015: Signert og godkjent.

 

11/15: Konstituere Styret

 • Bane Livar Skrettingland
 • Arrangement/Marked Mildrid Bore/Kjartan Kristiansson
 • Prosjekt Karl Gundersen
 • Turnering Hans Hermann Kristensen
 • Sport: Hanne Lise Hagmann

 

12/15: Statusrapport fra administrasjonen

 • oppdatering på HMS: Ingen hendelser
 • sponsor, prospektliste: Vanskelig marked for tiden, dog gått på veg. Mange forslag til nye potensielle sponsorer som følges opp.
 • regnskap: Som antatt på denne tiden.
 • nye/utmeldte medlemmer: Ingen

 

13/15: Eventuelt      

 • Dropbox: Etableres og testes før neste møte, gi beskjed til Kjartan om en ikke ønsker å bruke jobb mail.

 

04/15: Gjøremålsliste/Årshjul

 • Oversikt over saker/prosjekt som er under arbeid: Orientert om, alle ansvarlige sørger for å utføre innen gitte frister
 • (Vedlagt i eget ark) ved Karl: Orientert om og delt ut.

 

40/14 Salgsstrategi 2015

 • Status, forslag til løsning: Går inn dialog med potensielle selgere.

 

 

 

Møtet hevet 20:14