Referat, styremøte i Jæren Golfklubb

Tid: 09.06.15 kl. 19.00

Sted: Bryne Kro

Deltakere: JS, MB, HLH, HHK, KK, JR     Fra adm.: EB

Forfall: KG, LS

Referent: Jarle

SAKSLISTE

15/15 Godkjenning av referat

 • Signere referat fra 12 mai 2015: Signert og godkjent

11/15: Konstituere komiteer

 • Marked: Kjartan Kristjansson, Jarle Søiland og Atle Jerstad: Konstituert

16/15: Statusrapport fra administrasjonen

 • oppdatering på HMS: Ingen hendelser
 • sponsor, prospektliste: 2 nye, 21 på prospektliste
 • regnskap: Styrer mot budsjett.
 • nye/utmeldte medlemmer: 12 utmeldte 21 nye
 • salgsstrategi videre: Ikke tatt opp

04/15: Gjøremålsliste/Årshjul

 • Oversikt over saker/prosjekt som er under arbeid: Ikke gjennomgått, besluttet at den utgår
 • https://trello.com/b/kq3jkvvv/jaeren-golfklubb
 • (Årshjul vedlagt i eget ark) ved Karl: Ikke gjennomgått

17/15: Eventuelt

 • Dropbox: Utsatt
 • Fjernmedlemsskap: Utsatt
 • Leie ekstra lokale i klubbhuse ( ca. 10 m2 lager): Utsatt
 • Hva er strategien til Jæren GK, hvor skal klubben videre: Besluttet at styret samles en helg på et uforstyrret sted langt fra golfbaner og går gjennom strategiplan for å se hva som må gjøres for å nå Visjonen i JGK. Vi skal også se til at det finnes en rød tråd i arbeidet mellom komiteene.  Standarisere enkelte aktiviteter. Som første steg i dette arbeidet skal komiteene rapportere inn statusrapporter for  hver aktivitet skjedd i perioden fra forrige styremøte.Hver enkelt aktivitet skal vurderes (hvorfor ble/ble det ikke sukse. Dette skal brukes videre helgen i september.

18/15 Statusrapport fra komitéene

Livar Skrettingland – Bane

 • Det er avholdt en organisert dugnad. ( i pøsregn) har fått singlet rundt tre mellom hull 1 og 8. Resten er under planlegging.
 •  Seniorer har fått arbeidsklær og regnklær, sponset av Verktøy og industri
 • Det er blitt avholdt flere befaringer med greenkeepere fra flere andre klubber hvor vi har fått tips angående greener. Greener har blitt stukket og gjødslet regelmessig for å få vekst. Har fått dette til.
 • Greener ble vertikalskåret begge retninger samt dresset og resådt.
 • Aggregat på klippere har blitt slipt.
 • Klippehøyde greener før skjæring var 4,3mm. Økes nå til 4,5mm til sand har lagt seg ned for å så redusere til 4,3mm og videre ned til 4mm (mål 3,8mm)
 • Har hatt dialog om reklamasjon på greenklipper. ( elektromotorer ) Her har Terje Frøyland kontroll.
 • Jakter fortsatt en ny (brukt) roughklipper ( tror det er slik det skrives)
 • Budsjettet ser ut til å holde.
 • Banen ser i sin helhet ganske bra ut.
 • Har verdens beste seniorgruppe!
 • Har ikke sett på masterplan enda, grunnet vi har et høyt fokus på greener.
 • Har bedt om å få innkjøpt to nye til å lage/flytte hull med. (billigaste som er å få tak i) For å begynne å flytte dårlige parti med greengress ut til kantene og erstatte med friskt gress.
 • Har øket fokus på klippehøyde og innstilling av aggregat generelt. Hans skal sjekke dette 3 ganger pr uke for å unngå at disse endrer seg.

Hanne Lise Hagman – Sport

 • I Sportskomiteen har det blitt avholdt 1 Junior slice i mai.
 • Vi har også hatt 2 matcher mot solastranden. Den på hjemmebane ble ikke gjennomført da Solastarnden ikke kunne stille lag.
 • Den andre matchen på Solkastranden vant vi.
 • Ellers er det full gang på treninger. Kunne nok ønsket oss mer folk på alle treninger, så vi får håpe at sommervarmen snart kommer til Jæren.

Karl Gundersen – Prosjekt

 • Ute på reis.

Hans Hermann Kristensen – Turnering

 • I mai avholdt vi 3 turneringer Jærmatch Runde 1, 3 Club og Region, Tour Jæren Open.

Deltagere:

 • Jærmatch Runde 1 – 14 matcher (28 spillere) Oppgang fra i fjor.
 • 3 Club – 56 spillere (oppgang fra i fjor, med 18 spillere)
 • Region Tour Jæren Open – 64 spillere (Oppgang fra i fjor, med 7 spillere)

Godt fornøyd med deltagelsen på disse turneringene, som dere ser har vi oppgang på alle. Vi jobber målrettet med markedsføring av turneringer på Facebook og Hjemmeside. Dette ser vi som nøkkelen for å øke deltagelsen.

Kommende turneringer i Juni:

 • 07.06.2015 Nordea Pairs – Utført (nedgang på deltager siden)
 • 21.06.2015 Rogaland Dame Tour
 • 27.06.2015 Klubbmesterskap i Putting

Mildrid Bore og Kjartan – Arrangement / Marked

 • Det er i mai blitt avholdt 2 arrangement der arrangement komiteen har vært involvert, 1 med Handelsbanken og åpen dag. Begge dagene ble avholdt i strålende sol og med mange glade og fornøyde mennesker. Kjekt at det også kom flere medlemmer innom  åpen dag for kaker, kaffi og spill
 • Opprette trello og la in gjøremålsliste.
 • La in facebook like og del knapp på websiden.  Nå kan du dele nyhet eller side rett inn på facebook.
 • La nytt system til media på hjemmesiden.   Nå kan du lage category og legge bilder der inn.  Plus sortere etter type.
 • Oppdaterte alle utvidelse i hjemmesiden uten wordpress.
 • La in logo til GGG på forsiden.

Møtet hevet Ca. 22:00