Referat, styremøte i Jæren Golfklubb

Tid: 09.02.15 kl. 18.00
Sted: Total Betong sine lokaler i Nordlysvegen 1

 

Deltakere: JS, HHK, KK, KG, RS,                                                               Fra adm.: EB

Forfall: HLH, TØ

Referent: Jarle

SAKSLISTE

 

06/15 Godkjenning av referat

Signere referat fra 8. desember 2014: Godkjent signert

 

07/15: Statusrapport fra administrasjonen

  • oppdatering på HMS: Ingen nye hendelser
  • sponsor, prospektliste, kjapt: Vært i kontakt med største delen av eksisterende, ingen har sagt nei hittil, men mangler noen ja.
  • Regnskap: Som forventet hittil, liten aktivitet
  • nye/utmeldte medlemmer: Ingen

 

08/15: Eventuelt      

  • Gjennomgang årsmøteaktiviteter: Gjennomgått oppdatert, er i rute til årsmøte

 

04/15: Gjøremålsliste/Årshjul

  • Oversikt over saker/prosjekt som er under arbeid: Gjennomgått oppdatert, mye å gjøre frem mot baneåpning
  • (Vedlagt i eget ark) ved Karl

 

40/14 Salgsstrategi 2014-2015

  • Status, forslag til løsning: Vurderes kontinuerlig uten å ha på plass fasiten

 

09/15 Statusrapport fra komitéene

 

Reidar Skurve – Bane

  • Status takoverbygg range v/Jarle og Egil: søknad om tippemidler er levert, blir ikke behandlet før i 2016, sjekker om det er noe vi kan gjøre videre.

 

Hanne Lise Hagmann – Sport

 

Karl Gundersen – Prosjekt

 

Hans Hermann Kristensen – Turnering

Allerede godt i gang med arbeidet for 2015, mye spennende å glede seg til

 

Torhild og Kjartan – Arrangement / Marked

  • Opplæring ny hjemmeside: Opplæring gitt, noe gjenstående arbeid før lansering, lanseres etter årsmøtet

 

Møtet hevet 21:20