Referat, styremøte i Jæren Golfklubb

Tid 08.09.15 kl. 18.00

Sted: Vardheivegen 52

Deltakere: JS, MB, HLH, HHK, KK, JR, LS, KG                           Fra adm.: EB

Forfall:

Referent: Jarle

SAKSLISTE

 

26/15 Godkjenning av referat

Signere referat fra 4 august 2015: Signert

27/15: Statusrapport fra administrasjonen

  • oppdatering på HMS: Ingen nye hendelser
  • sponsor, prospektliste: Stikkningsservice har signert en to års avtale.
  • regnskap: Styrer mot et overskudd på 100-150.000,- Banekomite har varslet mulige ekstrakostnader i forhold til klipperne og vi må da selvsagt ta denne investeringen. Avtalegiro må gås opp i forhold til utestående.
  • nye/utmeldte medlemmer: 57 nye medlemmer i 2015 26 utmeldte (i hovedsak avtalegiro/ vintermedlemskap)Fra 26 august har vi begynt å selge vintermedlemskap til kr 1000 (varighet til 1.3.16)

22/15: Avtalegiro for de som ønsker å gi noe ekstra til klubben

  • Forslag 1: Lage en generell tekst som sier at inskuddene vil gå til for eksempel nye bunkere, nytt vannhinder osv i og med at dagens middler kun rekker til drift og vedlikehold. Besluttet å prøve dette, Jarle og Karl tar saken videre.

28/15: Eventuelt      

29/15 Statusrapport fra komitéene

Livar Skrettingland – Bane

Opplæring i sliping

Flytting av slipemaskiner

Gjennomgang av utstyr/maskiner

Greenkeeper 2016 sesongen

Avvik: ikke gjort noe med masterplan da vi har fullt opp med vedlikehold av maskiner, opplæring på sliping osv…. Dette gjøres for å kutte kostnader.

Foreslår at masterplan utarbeides når vi har kontroll på følgende:

Greenkeeper

Maskiner og utstyr

Generelt banevedlikehold.

Mener disse må gå foran for å opprettholde standard på den banenvi har pr dags dato.

Hanne Lise Hagman – Sport

Karl Gundersen – Prosjekt

Helgrønn 31.08 måtte avlyses/utsettes pga. personlige forhold, men vil bli forsøkt avviklet senere i måneden.

Golf Grønn Glede reiste til GGG Open på Mørk GK, men regnet dessverre bort.

Referat skrevet fra ovennevnte og fra Klubbmesterskapet og er publisert på Facebook og på hjemmesiden. Referat fra KM også sendt til Jærbladet.

Ingen behov for golf-fadder innmeldt etter siste kurs

Hans Hermann Kristensen – Turnering

Avholdte turneringer i august:

I august avholdt vi 3 turneringer Tom Selheim Memorial, Rogalandgolf 50+ og flaggturnering. Jærmatch kvartfinale ble ferdig spilt som planlagt. Semifinale spilles i skrivende stund.

Deltagere:

Tom Selheim Memorial – 56 spillere (Nedgang fra i fjor med 16 spillere).

Rogalandgolf 50+ – 71 spillere (oppgang fra i fjor, med 12 spillere)

flaggturnering – 32 spillere (oppgang fra i fjor, med 8 spillere)

Denne måneden hadde vi ca. samme antall spillere som i fjor. Vi jobber målrettet med markedsføring av turneringer på Facebook og Hjemmeside. Dette ser vi som nøkkelen for å øke deltagelsen.

Kommende turneringer i September:

05-06.09.2015 Klubbmesterskap 2015 – Utført, 46 spillere

12-13.09.2015 Jærcup mot Solastranden

19.09.2015 Last Chance

Mildrid Bore og Kjartan – Arrangement / Marked

September : Finale frokostgolf

Oktober: Helmax og Sponsortur