Referat, styremøte i Jæren Golfklubb

Tid: 04.08.15 kl. 18.00
Sted: Vardheivegen 52

 

Deltakere: JS,HHK, KK, JR, LS                                Fra adm.: EB

Forfall: KG, HLH,MB

Referent: Jarle

SAKSLISTE

 

19/15 Godkjenning av referat

Signere referat fra 9 juni 2015: Signert og godkjent.

 

20/15: Statusrapport fra administrasjonen

 • oppdatering på HMS: Ingen nye hendelser
 • sponsor, prospektliste: Det er pr.3/8 solgt for 950.000 kr Nye er Lie CNC, Lubrinor AS, Byggfirma Sør-Reime & Laihinen Det er ca 850.000 i penger og 100.000 er tjenester som motfaktureres.
 • regnskap: pr juni er vi totalt sett i rute etter budsjett. Bane har behov for ca. 100.000,- til. Disse tas fra post 6700/6705 konsulenthonorar som ikke vil bli benyttet.
 • nye/utmeldte medlemmer: 47 nye, 19 utmeldte altså en tilkomst på 28 medlemmer. En positiv trend vi jobber for skal fortsette.

 

21/15: Lite oppmøte på treningene

 • Forslag 1: Halvere prisen og ringe de som trente i 2014
 • Forslag 2: Kjøre gratis ut året og markedsføre dette tungt

Styret besluttet å gå for forslag 2, Egil markedsfører i JBL, hjemmesiden og Facebook.

 

22/15: Avtalegiro for de som ønsker å gi noe ekstra til klubben

 • Forslag 1: Lage en generell tekst som sier at inskuddene vil gå til for eksempel nye bunkere, nytt vannhinder osv i og med at dagens middler kun rekker til drift og vedlikehold: Diskutert uten beslutning, tas videre i neste møte.

 

23/15: Drivinrange

 • Status fremdrift: Alle søknader vedrørende økonomisk støtte fra grasrot og kommune er levert, Egil går i gang med utbedring av byggesøknad.

 

 

24/15: Eventuelt      

 • Dropbox: Utgår til fordel for Trello, Kjartan sender invitasjon til alle i styret.
 • Hvordan vinne alle nybegynnere til kurs på JGK: Diskutert i møte, opprettes som egen sak til neste møte.
 • Leie ekstra lokale i klubbhuse ( ca. 10 m2 lager) Besluttet å leie dette fra januar, forbehold om endelig godkjenning fra utleier.
 • Hva er strategien til Jæren GK, hvor skal klubben videre, finne dato og sted:

Avventes, Jarle lager et forslag til neste møte.

 

25/15 Statusrapport fra komitéene

 

Livar Skrettingland – Bane

Etter hullpipingen som ble gjort i slutten av uke 28, var greener ikke så veldig bra og det ble en del kommentarer i ferien. Dette var et nødvendig grep som var planlagt gjennomført i ferien og som anses å være vellykket. Honnør til de som utførte denne jobben.

Vi har og hatt problemer med noen agregater på geenklipperen som nå er løst.

 

Hanne Lise Hagman – Sport

Ute på reis.

 

Karl Gundersen – Prosjekt

Status i Prosjektkomiteen per 29.07:

Nyinnmeldte – kun 1 av de senere som ville ha Fadder (egentlig skuffende)

Arrangert Helgrønn 29.06 – 39 deltagere – meget bra.

La inn en ekstra Helgrønn 27.07 – 19 deltagere, OK

Arrangert egen Golf Grønn Glede turnering ifm. sommeravslutningen. Veldig positivt mottatt. Skrev og fikk presse på dette i Jærbladet

Det samme var tilfelle med Herrenes opprykk til 1.divisjon

 

 

Hans Hermann Kristensen – Turnering

Avholdte turneringer:

Juni og Juli avholdt vi 3 turneringer Nordea Pairs, Rogaland

Dametour og Klubbmesterskap i putting. Jærmatch runde 2 og 3 har

gått som planlagt. Runde 3 skal være ferdig spilt 05.08.2015.

 

Deltagere:

Nordea Pairs – 32 spillere (Nedgang fra i fjor med 34 spillere).

Rogaland Dametour – 71 spillere (oppgang fra i fjor, med 23 spillere)

Klubbmesterskap i putting – 52 spillere (Nedgang fra i fjor, med 2 spillere)

Godt fornøyd med deltagelsen på disse turneringene, som dere ser har vi oppgang på alle. Vi jobber målrettet med markedsføring av turneringer på Facebook og Hjemmeside. Dette ser vi som nøkkelen for å øke deltagelsen. Lav deltagelse på Nordea Pairs, her må vi få økt antallet til neste år.

 

Kommende turneringer i August:

01.07.2015 Tom Selheim Memorial – Veldedighetsturnering

15.08.2015 Rogaland 50+ – Hele 89 påmeldte til nå

22.08.2015 Flaggturnering – Her har Melkebaren AS ved Mikal Tengesdal meldt seg som sponsor, vi jobber med en plan for dette.

 

Mildrid Bore og Kjartan – Arrangement / Marked

 

I arrangement komiteen er det i perioden 30 juni til 2 juli blitt avholdt golfskole. Det var ca 10 deltakere som gjennomførte 3 fine dager i strålende sol.

Kanskje en må diskutere noen justeringer til neste år.

                                                                                                                                             Møtet hevet 20:02