Referat fra Årsmøte 26.02.2016

Referat fra Årsmøte 2016

 

Valgkomiteen innstilling til valg 2016. (Denne ble godkjent)

Leder: Bjarte Skrettingland – 1 år

Nestleder: Karl Gundersen – 2 år

Styremedlemmer:

Livar Skrettingland, ikke på valg (bane)

Hans Hermann Kristensen, ikke på valg (turnering)

Mildrid Bore, ikke på valg (arrangement)

Berit Pollestad Sele, ny 2 år (marked)

Kjartan Kristiansson, gjenvalg (Sport) 2 år

Varamedlem 1: Ruth Søreide 1 år

Varamedlem 2: Jan Refsnes 1 år (trakk seg)