Klubbmeisterskapen

 Av Carl Aasland Jerstad, Jæren Golfklubb

Så gildt å få spela i klubbmeisterskapen

Sjå kor dei flinke handterar køllereiskapen

Det er så mykje å læra om ein vil ta æra

Og pokalen ut døra på Grødem bera!

 

Bjørg med drivesving så mjuk som dei heilt få

Hanne Lise med slag og ytre som er eit syn å sjå på

Njård, Obersten og BK frå Nerland

Alle med spel som den proffaste golfmann!

 

Til Bjørg, Hanne Lise, Njård, Obersten og BK

Solide prestasjonar og ballkunst på høgt nivå

Men om du held fram og trener jamt og trutt

Kanskje neste år du vil få høyra sigerssalutt