Greengaffel

Av Carl Aasland Jerstad, Jæren Golfklubb

 

Nedslagshola på Grødem er mange,

store, vide, djupe og lange!

Dei øydelegg mang ein snorrett putt,

no må dette straks ta slutt!

 

Om alle reparerte kvart sitt hol etter tur,

ville ikkje nokon verta det minste sur!

Så bruk greengaffelen din titt og ofte,

eg vert arg om eg ser deg skofte!