Endringer i JGK’s organisasjon:

Styret i Jæren Golfklubb ser ikke lengre at det er økonomisk mulig å beholde Daglig leder som funksjon i vår organisasjon og oppsigelse er gitt med virkning fra 31.01.2016.

Årsak:

– Fallende sponsorinntekter de senere årene og vi ser et klart strammere sponsormarked de kommende.

– Generelt økende vedlikeholdskostnader og en nedslitt/manglende maskinpark gjør at disse kostnadene vil stige ytterligere fremover.

Med lavere inntekter og høyere kostnader så Styret i Jæren Golfklubb dessverre dette som det eneste forsvarlige å gjøre.

 

Styret vil med dette gå mer aktivt inn i drift og har som uttalt mål at selv om vi blir uten Daglig leder, så skal servicenivået for såvel medlemmer som sponsorer opprettholdes på dagens nivå.