Som mange sikkert har fått med seg, har vi i løpet av høsten skiftet ut mye av maskinparken.
Det mener vi skal kunne gi positive utslag på banens kvalitet i tillegg til et bedre arbeidsmiljø for våre trofaste klippere.
Videre har vi fått installert varmepumpe i kjelleren, et tiltak som også bedrer arbeidsmiljøet samt bidrar til å ivareta kvaliteten på det nye utstyret.
En stor takk til AC Senteret, som gjennom en ny sponsoravtale har vært med på å gjøre dette mulig.
PS! Ny roughklipper står foreløpig hos leverandør

img_1641

img_2383 img_2427