Søndag 1.mars 2020 innføres et helt nytt handicapsystem i Norge- World Handicap System (WHS). De seks handicapsystemene i verden blir i 2020 til ett verdensomspennende handicapsystem.

Se vedlegg for mer info:

Vi vil informere om WHS på klubbhuset på Grødem på en av de følgende datoer (ca.1 time):

  • 27.02 – kl.18.00
  • 04.03 – kl.11.00
  • 26.03 – kl.18.00

Dette blir bra!