Ny Tee-navn på Jæren:
Fra dags dato går vi over til nye Tee-navn.
Bakgrunnen er at vi – som andre klubber – ønsker at en spiller skal velge tee ut fra ferdighet og ikke fra kjønn. Erfaringsmessig gir det både en bedre opplevelse og raskere spill.
Vår anbefaling om hvilken Tee den enkelte bør spille fra er lagt inn i Golfbox og det kommer opp automatisk.
Skulle du ønske å spille fra en annen Tee, gjør du som du har gjort tidligere, skifter Tee når du registrerer din ankomst.
Dessverre er ikke de nye Tee-lokkene helt klare ennå, så dere får smøre dere med litt tålmodighet. Antar dog at aller fleste huske hvor de respektive tee-ene var.
Unntak av den blå, så de må dere avvente å bruke.
Slopen er oppdatert til å gjenspeile de nye navnene.
Det samme er årets Scorekort.