Ny lokal regel om Robotklippere:

Grøfter og andre synlige merker eller skader på spillefeltet etter installasjon av robotklippesystemet, er å betrakte som Grunn Under Reparasjon (GUR). Fritak tas etter regel 25-1b.

Hvis klipperen står i ro eller er tilknyttet en ladestasjon, er både klipperen og stasjonen en uflyttbar hindring (regel 24-2) og fritak uten straff tas etter denne regel.
Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at:
– en ball i bevegelse stoppes av eller får forandret retning av en klipper i bevegelse, er det en tilfeldig hendelse og ballen skal spilles som den ligger (regel 19-1).
– en ball i ro er overkjørt/flyttet av klipperen, kan spilleren uten straff plassere ballen tilbake der den lå (regel 18-1).
– en ball synlig skadet av klipperen kan erstattes (regel 5-3).
Hvis klipper i bevegelse fysisk påvirker spillelinje, stance eller planlagt sving, er den å betrakte som et fremmedelement på lik linje som en tilskuer, banemannskap eller et dyr, og det er selvsagt lov å vente med å spille.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL
Matchspill: Tap av hull – Slagspill: 2 straffeslag.

For ordens skyld er dette generelle retningslinjer som NGF har gitt og som anbefales tatt i bruk av de klubbene som benytter seg av denne typen utstyr.