Ny administrasjonsansvarlig:
På dagens Sponsortreff informerte styreleder Bjarte Skrettingland om at  er ansatt som administrasjonsansvarlig (80% stilling) i Jæren Golfklubb fra 01.02.2018.
Dette som et ledd i å utvikle Jæren Golfklubb videre – spesielt som en sosial arena.
Mona har bacheloren i reiseliv og bred administrativ erfaring som tidligere leder i Varhaug IL og er et flott tilskudd til vår organisasjon.
Vi ønsker henne hjertelig velkommen.
Som en kan se av bilde er Karl svært fornøyd med at en dyktig avtager er på plass.