NetPrint er fortsatt «på nett» med Jæren Golfklubb og samarbeider videre i 2016.
Hilde Bratthammar fra NetPrint og Karl Gundersen fra Jæren Golfklubb vil se på mulighetene for å utvikle samarbeidet videre.

 image

image

Hilde Bratthammer/Leder økonomi og administrasjon, Atle Olsen/Adm.direktør og Ketil Christiansen/Daglig leder Bryne ser ut og frem til nye muligheter i samarbeidet med Jæren Golfklubb.