Alle Juniorer inviteres til årets regionale turneringsserie, Narvesen Tour (tilsvarer McDondalds Tour ifjor).
Jæren golfklubb arrangerer sin runde søndag 14.5.17 og påmelding kan gjøres i Golfbox for Vestlandet Sør
(http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/regionale-turneringer/vestlandet-sor)

Narvesen Tour skal være et tilbud til alle, og turneringene er derfor inndelt i ulike klasser etter alder og ferdighetsnivå, og med ulike spilleformer og banelengder tilpasset klassene.
Alle klassene spilles med handicap.
På Narvesen Tour spiller juniorer i alle kategorier, fra de yngste til de eldste, fra nybegynnere til elitespillere, på det samme golfanlegget.
Narvesen Tour er en god anledning til å bli kjent med andre golfspillere og å få inspirasjon til å bli en bedre spiller. Alt dette i et miljø der mestring og glede står i fokus.
For elitespillerne lages det også en Order of Merit basert på bruttoresultater som fungerer som kvalifisering til Titleist Tour.
Sees på Narvsen Tour !