Sparebankstiftinga Time og Hå har tildelt kr. 6,00 mill. i «korona-støtte», der kr. 3,00 mill. blir fordelt på lag og foreninger i Time og tilsvarende i Hå. Det er helt fantastisk!
Vi mottok i dag beskjeden om at vi har fått tildelt kr. 131 926,- fra stiftelsen. En gave for å hjelpe oss gjennom denne utfordrende tiden.
Tusen takk!! Vi er ydmyke og takknemlige