Jan Refsnes til minne
I dag fikk vi den triste beskjeden om at Jan tapte sin kamp mot sykdommen.
En trofast klipper har slått sitt siste golfslag og sin siste green.

Vi andre er dypt takknemlig for den innsatsen Jan la ned for klubben.
Ikke bare som en av klipperene, men og som mangeårig leder av Seniorgruppa og Styremedlem.
En fjåge, staute kar og JA-menneske har takket av.
Vi lyser fred over hans minne.