Corona viruset er i distriktet og vi ber alle medlemmer ta nødvendige forhåndsregler for å unngå smitte.

Time Kommune har lagt ut følgende informasjon på sine hjemmesider som vi ber alle medlemmer og gjester respektere, spesielt om en har blitt satt i karantene. «Har du vore ute og reist i dei områda som folkehelsa oppgjer at har vedvarande smitte, skal du halde deg heime i karantene i 14 dagar etter heimkomst, sjølv om du er symptomfri.»

Hvordan forebygge smitte:

Håndvask

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. 
 • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.

Hostevaner

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Andre forebyggende råd

 • Som et generelt råd ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb/studiested/skole/barnehage. 
 • Begrens håndhilsning, kyssing og klemming – dette kan redusere overføring av smitte. 
 • Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser , når det er mulig. 
 • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen
 • Det anbefales ikke bruk av munnbind for friske personer utenfor helsetjenesten.

Hjemmekarantene:

Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på covid-19, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. 

Dersom du bor sammen med den du er nærkontakt til (person som er syk med covid-19), er det gitt egne råd for dette:

Det er viktig at du er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. I så fall defineres du som mistenkt tilfelle. Da skal smitteverntiltak som ved hjemmeisolering følges, og lege må kontaktes på telefon for videre vurdering.  

Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser og ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.