Oppsummering av styret sitt arbeidet så langt i 2016

Styret

Oversikt over medlemmene i styret med kontaktinformasjon

Deltakere:          

Navn :                                               Telefon:         Email adresse :

Berit Pollestad Sele                           400 07 915      bps@jbl.no

Mildrid Bore                                        922 15 541       mildrid.bore@sandnes.kommune.no

Livar Skrettingland                            905 22 234     livar@grunn-service.no

Kjartan Kristiansson                          402 07 233     kjarisk@gmail.com

Hans Hermann Kristensen                913 15 868     hans.hermann.kristensen@aarbakke.no

Bjarte Skrettingland – leder             982 69 165     bjarte@tinghaug.no

Karl Gundersen                                   900 91 993     kg@gmail.com

Henrik Lode – varamedlem                913 58 313      henrik.lode@lyse.net

Ruth Søreide – varamedlem               908 73 480     ruth.soreide@nav.no

 

Etter årsmøtet 26. februar har styret hatt tre samlinger, 7. mars, 14. mars og 13. april.

På første møte etablerte vi styret, skaffet oss oversikt over – og fordelte oppgaver, samt valgte nytt varamedlem. Henrik Lode ble foreslått og valgt.

Leder Bjarte har gjennomført kurs styrearbeid i regi av NGF.  Flere av styrets medlemmer er påmeldt kurs styrearbeid i regi Rogaland idrettskrets. Disse gjennomføres i slutten av april og tidlig i mai.

Referat fra styremøtene legges ikke ut på nett, men oppsummering av utførte oppgaver og planer fremmover vil bli gitt ut med jevne mellomrom. Styret er godt i gang med oppgavene

 

Anlegg

 Styret arbeider i henhold til plan for baneutvikling.

Dugnad 2. april planlagt og gjennomført. Styret takker for godt oppmøte og god innsats på en regnfull dag. Banen er åpnet og ser fin ut.

Til Klubbhuset har vi besluttet å kjøpe inn støvsuger og nye matter. Plan for bygging av lagerrom er i god gang. Kjøkkenet er planlagt å bygges om, tegninger er innhentet og godkjent, arbeidet kan settes i gang når finansiering er på plass.

Utbedring for parkeringsområdet er i gang. Siloen skal rives, masse skal fylles opp. Parkeringsplassen blir dermed utvidet før asfaltering.

Overbygg på driving-range er godkjent, og vi arbeider plan for fremdrift. Håper det arbeidet kan starte til høsten. Øvrige utbedringer i treningsområdet planlegges gjort parallelt, som nett langs steinmuren. Ellers arbeider vi for å få litt mer skilting på banen.

Sist, men ikke minst – det jobbes aktivt for å få satt opp dame-do ved hull 4.

 

Økonomi

Styret arbeider bevisst for å øke banen og anlegget sin verdi. Det er et mål å få sponsorbidrag til kostnadene ved utbedring. Fakturering av utestående fordringer og sponsorbidrag pågår,

Medlemskontingent er fakturert.

Regnskapsrapport pr 310316 ser grei ut, selv om styret er oppmerksom på at det er tidlig i perioden for å gjøre vurderinger.

 

Sponsor/Marked

Sponsorene er viktige for oss, og det er et mål for styret å bidra til at sponsorene får en god opplevelse igjen for støtten. Det gjelder alt fra sponsorarrangement til profilering av sponsorene på banen og ellers. Vi mener at sponsorarbeidet er i god gjenge.

 

Turneringer /arrangement

Turneringskalender er utarbeidet, oversikt vil bli hengt opp i Klubbhuset i tillegg til info i Golfbox. Det er et mål for styret å bli mer aktiv med informasjon på Face-book i tillegg til øvrige kanaler

 

Trening/kurs

Oppmøte til all trening er ved den nye boden. Plan for trening er utarbeidet for alle kategorier. Oversikt over kurstilbudet ”Veien til golf” for nye spillere, er ferdig. Info henger i Klubbhuset.  Golfskole får skoleungdom gjennomføres dagene 28., 29. og 30 juni. Viktig at vi alle oppfordrer våre unge og håpefulle til å bli golfere.