Informasjon fra Styret:
På årsmøtet ble det besluttet at styret fikk mandat til å finne nytt varamedlem. Det er med glede å informere at Henrik Lode har takket ja til dette vervet.

Videre på årsmøtet ble det stilt spørsmål om godtgjørsle for arbeid utført av styremedlem. Styret har besluttet at tidligere avtale om godtgjørsle opphører med virkning fra og med årsmøtet, slik at det ikke skal være noen tvil om dette spørsmålet for framtiden.

Ellers vil vi takke de sponsorer som har valgt å inngå samarbeid med JGK også for 2016, og håper at nye / eksisterende sponsorer som vi ikke har fått kontaktet enda «er klar» til å støtte opp om JGK når vi tar


kontakt.