Informasjon fra Styret i Jæren GK 25.01.2016

Organisasjonsendring:
Etter at vi nesten gikk konkurs i 2012, som følge av driften i 2011, har vi hatt som overordnet målsetting å bedre likviditeten slik at vi igjen havner på trygg grunn. 

Deretter har målet vært å øke kvaliteten på banen og treningsområdet samt klubbhuset. 

Ved hjelp av meget stram økonomistyring fra adm og styret har vi klart hovedmålet og har i dag en likviditet vi kan leve med.

Men vi har samtidig et utslitt utstyr og ser ingen muligheter for utvikling, noe som er et klart uttrykt ønske fra våre medlemmer og sponsorer.

Når vi så ser at markedssituasjonen er mot oss – både regionalt og nasjonalt – ser vi ingen annen utvei enn å gjøre en organisasjonsendring for å kunne drive videre med sunn økonomi og samtidig få muligheter til å utvikle anlegget. 

Vi har derfor valgt å avvikle stillingen som daglig leder.

Dette er selvfølgelig en tung og vanskelig beslutning – som det alltid er når noen mister jobben sin. Samtidig ser styret det som sin plikt å gjennomføre de endringer som er nødvendige for å sikre forsvarlig drift for fremtiden.

 

Vi vil i 2016 drive klubben videre i en mer dugnadsbasert form, med administrasjonsmedarbeider (deltid) og en innleid markedskonsulent (provisjon). Dette vil spare klubben for betydelige kostnader.

Nåværende Daglig leder er naturligvis tilbudt stillingen som administrasjonsmedarbeider.  

 

Jæren GK plan 2016

Marked 2016
Grunnet organisasjonsendringen har vi havnet bakpå i forhold til markedsarbeidet for 2016 og håper på forståelse for dette.

Hovedfokuset fremover vil være å kontakte våre eksisterende sponsorer, tilpasse avtalene slik at alle får mest mulig utav samarbeidet også i 2016. 

I påvente av en avklaring på om Daglig leder ønsker å benytte seg av vårt tilbud, eller vi blir enige med en salgskonsulent, har Karl Gundersen sagt seg villig til å bidra. 

Karl går umiddelbart i gang med dette arbeidet og kontakter dere fortløpende.

Vi vil i 2016 opererer med tilsvarende sponsorprogram som i 2015 og hvem vet, kanskje dukker det opp en overraskelse.

 

Bane 2016
Som overordnet mål skal vi øke kvaliteten på banen i 2016. 

2015 var et år hvor vi fikk kartlagt årsakene til at kvaliteten har vært litt ymse de siste årene.

Noe fikk vi ordnet i 2015 og mer vil bli utført i 2016.

Fokus vil være på greenkvalitet, drenering av deler av banen for å forbedre fairway samt rehabilitere bunkerne. 

Vi satser også på en oppgradering av treningsområdet, inkludert oppstart med byggingen av takoverbygg range.  

 
Arrangement 2016

Arrangement for både sponsorer og private vil i 2016 bli tilsvarende som i 2015. 

Fokuset vil være å oppfordre medlemmer og sponsorer til å ta med seg familie, venner og bekjente til kvalitetstid ved Jæren golfklubb. 

Arrangementene skal i kommende sesong bære preg av kvalitet og høy trivselsfaktor. 


Prosjekt 2016
Prosjektkomiteen vil bli foreslått utvidet med 2 nye underkomiteer – en «Økonomikomite» og en for «Takoverbygg range».

Fokuset ellers blir på å rekruttere nye medlemmer, sørge for en best mulig integrering av disse samt på å beholde de med > 26,5 i HCP.

Innen Golf Grønn Glede vil vi se på mulighetene av å etablere samarbeid med andre av Norges Golfforbunds samarbeidspartnere innen GGG.

 

Turnering 2016
Vi ønsker å fortsette trenden som har vært de 3 siste årene, med økende deltagelse og omsetning. Vi tilbyr derfor samme mengden turneringer i 2016 som tidligere år og med de samme rammer for premiering.

«Glede» blir nøkkelordet for 2016, vi skal ha det jillt når vi spiller turneringer.

  

Sport 2016
Sport blir som i 2015 – med modifikasjoner. Vi skal styrke og utvikle videre eksisterende og nye trenere som ønsker det, og satser på å bygge et godt trenermiljø sammen med vår Pro. 

Elitetreningene vil bli endret.  Her er vi i dialog med vår Pro, som i samarbeid med trenere fra andre klubber vil gjennomføre treningene. 

Hyppigheten går ned, men lengden pr/trening utvides.

 

Både faktisk, uttalt og gjennom vår årlige spørreundersøkelse opplever vi stor vilje blant medlemmene  og sponsorene til å være med på dugnad innen forskjellige områder.

Denne Jærske dugnadsånden både håper og tror vi vil bidra til at vi i fellesskap kan skape et enda bedre «produkt», til beste for oss alle.

Mye er avhengig av lojale samarbeidspartnere og medlemmer.

I et konstruktivt samarbeid mellom lojale medlemmer og sponsorer ser vi store utviklingsmuligheter for Jæren Golfklubb.

 

Styret Jæren GK

25. januar 2016