Fra i dag 08.05.15 vil de som ikke har betalt medlemskontingenten tape spilleretten.

Det vil si at de får ikke spille golf før kontingenten er betalt.

For å få tilbake spilleretten må kontingent for 2015 betales først.

Purring på kontingenten er sendt ut i dag.