Som de fleste har sett (de som spiller banen), er dessverre ikke greenene våres så bra som vi kunne ønsket på denne tiden.
Samme om det er veldig tidlig i sesongen (fortsatt i april) og gresset ikke har begynt å vokse noe særlig, kunne vi nok håpt at greenene så noe bedre ut.
Vi har hatt inne konsulenthjelp fra Sola GK, Stavanger GK og Bærheim og konklusjonen fra disse er :
– Greenene har dessverre blitt angrepet av sopp, fortsatt ikke så gale at det ikke kan bekjempes, men det vil ta litt tid.
– Kvaliteten på greenene (under jorden) er bra, dette er viktig i forhold til videre vekst.
– Det som må prioriteres nå er : Tilrettelegge for GRESSVEKST
– For å få til det må det luft ned til røttene, mye gjødsling og godt vekstvær (helst 10 grader i bakken)
Vi starter i dag (22/4) å stikke alle greenene og gjødsler mye fremover, ca midten av mai blir det vurdert om vi skal reså greenene også (pr nå har det ingen hensikt, da det ikke vil spire pga temperaturen er for lav.

Vi vurderte å tromle greenene for å få de noe jevnere, men det ble vi frarådet, da dette ville være med å «pakke» jordmassen, det vi trenger er luft til røttene..
Vi må nok bare innse at arbeidet med å få god og jevn gressvekst tar tid (dette er naturens gang, som vi ikke styrer), derfor må vi alle belage oss på at vi ikke kommer til å ha regionens beste greener de første månedene, men jobber hardt for å få greener med høy kvalitet.

Alle «konsulentene» var veldig klar på at soppangrep ikke har kommet pga av dårlig vedlikehold, men dette er også naturens gang og er umulig å forutse (alle klubber har hatt disse problemene), derfor er det veldig viktig at banemannskapet får ro og oppbakking til å fortsette det fantastiske arbeidet de gjør, husk at de fleste gjør dette på dugnad.

 

 

Hull 9-1stikking hull 4-2Hull 9-2

 

Ønsker alle hjertelig velkommen til å spille på en bra bane (utenom greener, fantastisk bane).

Egil
Daglig leder